Pozice:    *
Jméno:    *
Příjmení:    *
Titul:
Datum nar.:    *
Bydliště:    *
Email:    *
Telefon:    *
Kde jste se dozvěděli o hledané pozici?
   *
Doporučil Vám Weru některý náš zaměstnanec?
Subjekt údajů tímto dává souhlas k tomu, aby Společnost Wera za účelem vedení obecné databáze uchazečů o zaměstnání zpracovávala jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, kontaktní údaje (mobil, e-mail), údaje o dosaženém vzdělání a/nebo jiné odborné způsobilosti, profesní údaje, včetně údajů o dosavadní praxi; příp. dále údaje, o kterých se subjekt údajů sám dobrovolně rozhodne, že je Společnosti Wera poskytne nad výše uvedený rámec. Tak správce bude moci subjekt údajů případně oslovit v budoucnu s nabídkou na obsazení pracovního místa, jehož požadavky budou odpovídat poskytnutým osobním údajům. Celé znění zde.
 <
* Povinné pole
Vzdělání:
Životopis:
Předchozí zaměstnání:
Od:
Do:
Pozice:
Zaměstnavatel:
   (max. 5 pozic)